Teddy Vesper Supersoft Baby DK Knitting Yarn - White