blue bias binding 1" Wide Fabric Edging 100% Cotton Sky Blue 1 Metre